Autoriseret psykolog

Vagn Banggaard

Gruppeterapeut, specialist- og supervisor i psykoterapi.

Kontakt :

Telefon: 45-24604004. 

E-mail: vbpsyk@outlook.dk 

E-mail: vagn@phuset.dk


Psykologklinik: 

Psykologhuset ved Åen

Vester Voldgade 100 st.tv

 1552 København V


Åbningstider:

hverdage fra kl. 09.00 - til kl 18.00.


Psykologfagligt ståsted !

Jeg anvender flere forskellige psykoterapeutiske referencerammer - helt afhængig af den enkelte persons individuelle behov og problemstillinger. 

Helt specifikt betyder det, at jeg psykoterpeutisk ofte bevæger mig indenfor flere relevante referenceområder såsom: Kognitiv terapi og Metakognitiv terapi, Psykodynamisk terapi, Relations terapi, Mindfulness og Mentaliserings baseret terapi..


Jeg tilbyder både telefon-konsultationer, psykologiske undersøgelser og test, diagnostiske udredninger, egenterapi, supervisionsforløb og individuel-baseret psykologbehandling. 


Honorar priser:

Individuel-baseret psykologbehandling: 900 kr./time

Telefon-konsultation: 800 kr./time

Ekstern supervision: 1200 kr./time


Afbud dagen før inden kl 10:00.

Betaling pr. gang til min bankkonto.

Curriculum Vitae ! 

Jeg er uddannet cand.psych. på Aarhus Universitet i 1990. Mit specialeemne var: Selvet, stress-coping strategier og depressioner. Jeg blev Autoriseret psykolog i 2000, Specialist i psykoterapi i 2007, Gruppeterapeut i 2007 og Supervisor i psykoterapi i 2009.


I det første årti var jeg ansat på Skiftesporet i Herning - et socialpsykiatrisk livslærested for personer med sindslidelser.

Det næste tiår var jeg ansat i Region Syddanmark - både i Hospitalspsykiatrien og Psykoterapeutisk ambulatorien. Mine funktioner var her diagnostisk udredning og psykoterapeutiske intervention af personer med især angst, depressioner, skizofreni, relations- og personligheds-forstyrrelser. I en periode var jeg ledende psykolog i den psykoterapeutiske afdeling.

De sidste 10 år har jeg været privat praktiserende psykolog med ydernummer under Sygesikringen og indehaver af Psykologklinik i Østjylland. Mine interventioner var her ambulant psykologbehandling til personer, der var henvist til psykologhjælp af egen læge.

I marts 2019 flyttede jeg min Psykologklinik til Vester Voldgade 100 st.tv. København V.

Copyright ® maj 2020 Vagn Banggaard