Autoriseret psykolog

Vagn Banggaard

Gruppeterapeut, specialist- og supervisor i psykoterapi.


Telefon: 45-24604004.

E-mail: vbpsyk@outlook.dk 


Adresse: Egilsgade 22. 2.th. 2300 København S.


Psykologfagligt ståsted !


Jeg anvender flere forskellige psykoterapeutiske referencerammer - helt afhængig af den enkelte persons individuelle behov, ønsker og problemstillinger. 

Helt specifikt betyder det, at jeg psykoterpeutisk ofte bevæger mig indenfor flere relevante referenceområder såsom: Kognitiv terapi og Metakognitiv terapi, Psykodynamisk terapi, Relations terapi, Mindfulness og Mentaliserings baseret terapi.


Medlem af Dansk Psykologforening

Curriculum Vitae ! 


Jeg er uddannet cand.psych. på Aarhus Universitet i 1990. Mit specialeemne var: Selvet, depressioner og stress-coping strategier.

Jeg blev Autoriseret psykolog i 2000.

Specialist i psykoterapi i 2007, Gruppeterapeut i 2007 og

Supervisor i psykoterapi i 2009.


I det første årti var jeg ansat på Skiftesporet i Herning - et socialpsykiatrisk livslærested for personer med sindslidelser.

Det næste tiår var jeg ansat i Region Syddanmark - både i Hospitalspsykiatrien og Psykoterapeutisk ambulatorien. Mine funktioner var her diagnostisk udredning og psykoterapeutiske intervention af personer med især angst, depressioner, skizofreni, relations- og personligheds-forstyrrelser.

I en periode var jeg ledende psykolog i den psykoterapeutiske afdeling.


De sidste 10 år har jeg været privat praktiserende psykolog med ydernummer under Sygesikringen og indehaver af Psykologklinik i Østjylland. Mine interventioner var her ambulant psykologbehandling til personer, der var henvist til psykologhjælp af egen læge.


Her i 2020 i København S har jeg ikke et ydernummer under sygesikringsordningen. Men jeg  tilbyder aktuelt telefonisk konsultationer og ekstern supervision. 


Copyright ® dec. 2020 Vagn Banggaard